צוואות וירושות

הטיפול בענייני עיזבון, צוואות וירושות הוא מורכב, סבוך, עדין, אישי מאוד ועלול להוביל למחלוקות, סכסוכים וחוסר נעימות בין יורשים ומוטבים שכן הטיפול אינו עוסק בענייני משפט גרידא אלא גם ובעיקר בעניינים שבלב. חשוב שתדעו כי ישנן מספר דרכים בהן אדם יכול למסור צוואה אך תקפות הצוואה איננה מובנת מאליה. בהינתן שכך, אם רצונכם הוא לכתוב צוואה או לברר את זכויותיכם מכוח דיני הירושות והצוואות, אנו ממליצים להיעזר בעורך דין מומחה ובעל ניסיון עשיר בניהול תיקים בתחום העיזבון, צוואות וירושות.

עורכי הדין במשרדינו מחזיקים בידע רחב ומקיף בנושאי צוואות, עיזבונות וירושות, הם בעלי ניסיון עשיר בתחום ומשום שכך יעניקו לכם טיפול אמין ומקצועי הכולל שירות משפטי מקיף שיאפשר לכם להשלים את התהליך במהירות תוך הימנעות מחוסר הנעימות האפשרית הכרוכה בנושא בשל סכסוכים ומחלוקות בין יורשים או כל נסיבה אחרת.

משרדינו מבצע תרגומים נוטריונים לספרדית ולאנגלית וכן מעניק שירות לייפוי כוח לחו"ל

מהי צוואה?
צוואה הינה מסמך משפטי הקביל בדין לכל דבר ועניין שחשיבותו מרובה, המפרט מה ייעשה ברכושו של אדם לאחר מותו. הצוואה יכולה להיכתב בכתב יד, להיות מוצגת בפני עדים או בפני רשות מוסמכת והיא אף יכולה להימסר בעל פה. עורך הצוואה רשאי לשנות אותה כל עוד הוא בחיים.

מי יכול לכתוב צוואה?

כדי שצוואה תהיה ברת תוקף ותהפוך למסמך בר מימוש, חוק הירושה קובע מגוון רחב של הוראות שיש לפעול על פיהן בקפדנות יתרה. כמו כן, מאחר ומדובר במעשה אישי, צוואה יכולה להיכתב ולהיערך על ידי המצווה בלבד. כלומר, אשת המצווה או ילדיו אינם יכולים לכתוב צוואה בשמו. צוואה שלא נערכה על ידי המצווה עצמו בטלה מאליה ואיננה ברת תוקף.

 

סוגי צוואות
קיימים מספר סוגים של צוואות: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

 

צוואה בכתב יד:
צוואה זו נכתבת על ידי המצווה בעודו בחיים. עליה לשאת את התאריך בו נכתבה וכן להיחתם על ידו. צוואה זו היא השכיחה והמוכרת ביותר ולמרות זאת, לא פעם היא מהווה נושא לדיון ומחלוקות בין היורשים שכן אין לדעת מי נכח עם המצווה בחדר בעת הכתיבה, האם השפיעו עליו לכתוב מה שכתב או האם היה צלול בדעתו בזמן שבו כתב אותה. מכורח אלה ניתן להבין אם כן מדוע צוואה זו נעדרת לרוב אמון מוחלט ותקפותה מוטלת בספק לעומת צוואה שנכתבת בנוכחות עדים או צוואה הנערכת אצל עורך דין מומחה לענייני ירושה. ככל שמדובר במסירת צוואה הנערכת בכתב יד, יש לתת את הדעת על כך שנטל ההוכחה כבד יותר בצוואה זו בדבר גמירות דעתו של המצווה, מאשר בצוואות אחרות.

צוואה בפני עדים:
צוואה זו נכתבת בכתב ידו של המצווה, היא כוללת את התאריך שבו נכתבה וכן את חתימתו של המצווה, אך שלא כמו הצוואה בכתב יד צוואה זו נכתבת ונחתמת בנוכחותם של שני עדים, הנדרשים לאשר בחתימת ידם כי הצוואה אכן נערכה על ידי המצווה בנוכחותם כשהוא צלול בדעתו.  

צוואה בפני רשות:
בצוואה זו המצווה רשאי לקבוע מה ייעשה ברכושו ובגופו לאחר מותו גם בפני רשות שיפוטית מוכרת – בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או דיין בבית הדין הרבני. בצוואה זו מקריא המצווה את צוואתו בעל פה בפני המותב השיפוטי, כאשר עם סיום הקראת הצוואה על המותב השיפוטי לאשר אותה. לאחר סיום הקראת הצוואה, אישורה על ידי המותב השיפוטי והפקדתה, תשמש הצוואה בתור ראייה, לכאורה, שהיא נערכה כדין ומקובלת בחוק.

צוואה בעל פה:
בצוואה זו מחלק המצווה את רכושו או עיזבונו בעל פה ולכן תוקף צוואה זו מורכב ובעייתי ביותר. צוואות בעל פה הן לא פעם נושא למחלוקות עמוקות וסכסוכים בין יורשים משום שקשה להוכיח את תוקפן ואמינותן. בכדי שצוואה שנמסרה בעל פה תהיה קבילה בדין, על המצווה בעל פה לקיים מספר תנאים:

  1. על המצווה להיות בסיטואציה שבה הוא "שכיב מרע", כלומר עתיד למות בזמן הקרוב.
  2. מאחר שמדובר ב"שכיב מרע", הצוואה צריכה להימסר בעל פה כששני עדים נוכחים עמו בחדר.
  3. בזמן הקראת הצוואה או בסמוך לה, נדרש מהעדים הנוכחים לכתוב 'זיכרון דברים' לגבי אופן הקראת הצוואה והנסיבות שבהן היא הוקראה.
  4. לאחר הקראת הצוואה חלה החובה על שני העדים לפנות לרשם הירושה ולהפקיד בידו את הצוואה.

חשוב לציין כי גם אם המצווה המעוניין במסירת צוואתו בעל פה אכן קיים את כל ארבעת התנאים הללו, צוואה זו תתבטל מאליה במידה והמצווה אינו נפטר בתוך חודש מהיום בו מסר את צוואתו. צוואה זו היא קבילה וברת תוקף אך ורק במידה והמצווה אכן נפטר בזמן הסמוך למסירתה.

לשירותים נוטריונים בענייני צוואות וירושות פנו אלינו: